5 máquinas de electroerosión por hilo, de recorrido útil 800 x 800 para cortes rectos o con fi gura en material templado. máquinas de electroerosión por penetración mediante electrodo, para acabados de detalle.